Vybavení naší výrobny je na špičkové úrovni ,to znamená, že je vše v nerezu a hlídáno počítači, které jsou součástí  řeznických strojů, což zaručí vždy
výbornou kvalitu výrobku. (nemůže se výrobek převařit, přeudit atd.) Provozovna má vypracovaný certifikovaný HCCP.